31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
101- -دانشکده فنی و مهندسیآموزش فنی ومهندسی--05431232022/شماره داخلی: 2022/نمابر: -
102- -دانشکده فنی و مهندسیگروه برق--05431232023/شماره داخلی: 2023/نمابر: -
103- -دانشکده فنی و مهندسیگروه مکانیک--05431232024/شماره داخلی: 2024/نمابر: -
104- -دانشکده فنی و مهندسیگروه عمران--05431232025/شماره داخلی: 2025/نمابر: -
105- -دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوتر--05431232026/شماره داخلی: 2026/نمابر: -
106- -دانشکده فنی و مهندسیگروه نقشه برداری--05431232027/شماره داخلی: 2027/نمابر: -
107- -پردیس دانشگاهی--مدیریت پردیس دو دانشگاه05432235482/شماره داخلی: -/نمابر: 32235482
108- -معاونت پژوهش و فناوریکارآفرینی--05431232049/شماره داخلی: 2049/نمابر: -
109- -پردیس دانشگاهی--معاونت پردیس دو دانشگاه05432235483/شماره داخلی: -/نمابر: -
110- -پژوهشگاه---05431232088/شماره داخلی: 2088/نمابر: 31232088
111بهجت علیزادهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد آموزشکارشناس آموزش فناوری05431232318/شماره داخلی: 2318/نمابر: -
112- -معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد مخابرات-05431232320/شماره داخلی: 2320/نمابر: -
113- -معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد --05432224516/شماره داخلی: -/نمابر: 32232963
114- -پژوهشگاهپژوهشکده کشاورزی (چاه نیمه)--05432682222/شماره داخلی: -/نمابر: -
115- -پژوهشگاهپژوهشکده دامهای خاص--05431232088/شماره داخلی: 2088/نمابر: 31232088
116- -معاونت فرهنگی و اجتماعی--معاونت فرهنگی واجتماعی05431232050/شماره داخلی: 2050/نمابر: 31232054
117- -حوزه ریاست--معاونت حوزه ریاست05431232065/شماره داخلی: 2065/نمابر: -
118- -معاونت فرهنگی و اجتماعیدفتر کانون ها--05432235350/شماره داخلی: 5350/نمابر: -
119- -دانشکده منابع طبیعیآموزش منابع طبیعی--05432226762/شماره داخلی: -/نمابر: -
120- -دانشکده منابع طبیعیگروه شیلات--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -