31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
1- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیپست--05431232266/شماره داخلی: 2266/نمابر: -
2امید تاج نیامعاونت پژوهش و فناوریمديريت امور فناوري- معاون امور فناوری 05431232321/شماره داخلی: 2321/نمابر: -
3- -حوزه ریاستمدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی--05431232064/شماره داخلی: 2064/نمابر: -
4- -معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس امور فرهنگی--05431232052/شماره داخلی: 2052/نمابر: -
5- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی (کارشناسان)--05431232041/شماره داخلی: 2041/نمابر: -
6- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیهسته گزینش--05432240697/شماره داخلی: -/نمابر: -
7- -دانشکده دامپزشکیآزمایشگاه تغذیه--05431232276/شماره داخلی: 2276/نمابر: -
8- -معاونت پژوهش و فناوریپژوهشکده زیست فناوری کشاورزی--05432240696/شماره داخلی: -/نمابر: 32240696
9- -معاونت پژوهش و فناوریکارآفرینی--05431232049/شماره داخلی: 2049/نمابر: -
10- -نهاد رهبریهیات مذهبی--05431232236/شماره داخلی: 2236/نمابر: -
11- -نهاد رهبریدبیرخانه نهاد رهبری--05431232235/شماره داخلی: 2235/نمابر: -
12- -نهاد رهبریواحد خواهران نهاد رهبری--05431232242/شماره داخلی: 2242/نمابر: -
13- -نهاد رهبریواحدفرهنگی--05431232233/شماره داخلی: 2233/نمابر: -
14- -دانشکده منابع طبیعیآموزش منابع طبیعی--05432226762/شماره داخلی: -/نمابر: -
15- -دانشکده منابع طبیعیگروه صنایع چوب وکاغذ--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
16- -دانشکده منابع طبیعیگروه مرتع وآبخیزداری--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
17- -دانشکده منابع طبیعیگروه محیط زیست--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
18- -دانشکده منابع طبیعیگروه شیلات--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
19- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیمهمانسرا--05432230541/شماره داخلی: -/نمابر: 32230541
20- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیتعمیرات (پردیس دو)--05432227902/شماره داخلی: -/نمابر: -