31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
141- -دانشکده دامپزشکی--معاونت دانشکده دامپزشکی05431232251/شماره داخلی: 2251/نمابر: -
142- -دانشکده دامپزشکی--ریاست دانشکده دامپزشکی05431232250/شماره داخلی: 2250/نمابر: 31232250
143- -معاونت فرهنگی و اجتماعی--مدیر امور فرهنگی 05431232053/شماره داخلی: 2053/نمابر: -
144منصور غفاریدانشکده علوم--ریاست دانشکده علوم05432232180/شماره داخلی: 2180/نمابر: 32232180
145- -پردیس دانشگاهی--کارشناس پردیس دو05432235481/شماره داخلی: -/نمابر: -
146- -دانشکده علوم--معاونت دانشکده علوم05431232181/شماره داخلی: 2181/نمابر: -
147- -معاونت فرهنگی و اجتماعی--مدیر ارتباطات فرهنگی واجتماعی05431232051/شماره داخلی: 2051/نمابر: -
148- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--معاون مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی05431232031/شماره داخلی: 2031/نمابر: -
149- -نهاد رهبری--مدیریت نهاد رهبری05431232230/شماره داخلی: 2230/نمابر: -
150- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی05431232031/شماره داخلی: 2031/نمابر: -
151- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی.05431232030/شماره داخلی: 2030/نمابر: 31232032
152- -دانشکده هنر و معماری--ریاست دانشکده هنر05431232010/شماره داخلی: 2010/نمابر: 31232010
153- -حوزه ریاست--معاونت حوزه ریاست05431232065/شماره داخلی: 2065/نمابر: -
154- -معاونت فرهنگی و اجتماعی--معاونت فرهنگی واجتماعی05431232050/شماره داخلی: 2050/نمابر: 31232054
155- -پژوهشگاه---05431232088/شماره داخلی: 2088/نمابر: 31232088
156- -پردیس دانشگاهی--معاونت پردیس دو دانشگاه05432235483/شماره داخلی: -/نمابر: -
157- -معاونت دانشجویی--معاونت دانشجویی05431232300/شماره داخلی: 2300/نمابر: 3123-2309
158- -پردیس دانشگاهی--مدیریت پردیس دو دانشگاه05432235482/شماره داخلی: -/نمابر: 32235482
159- -معاونت دانشجویی--مدیریت امور دانشجویی05431232301/شماره داخلی: 2301/نمابر: -
160- -دانشکده فنی و مهندسی--معاونت دانشکده فنی ومهندسی05431232021/شماره داخلی: 2021/نمابر: -