31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۷ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
161- -دانشکده فنی و مهندسی--ریاست دانشکده فنی ومهندسی05431232020/شماره داخلی: 2020/نمابر: 31232020
162- -نهاد رهبری--معاونت نهادرهبری05431232231/شماره داخلی: 2231/نمابر: -
163- -نهاد رهبری--معاونت اجرای نهادرهبری05431232232/شماره داخلی: 2232/نمابر: -
164- -معاونت پژوهش و فناوری--مدیریت امور پژوهشی05431232047/شماره داخلی: 2047/نمابر: -
165- -معاونت پژوهش و فناوری--معاونت پژوهشی05431232046/شماره داخلی: 2046/نمابر: 31232045
166- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--مدیریت تحصیلات تکمیلی05431232043/شماره داخلی: 2043/نمابر: -
167- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--مدیریت امور عمومی05431232086/شماره داخلی: 2086/نمابر: -
168- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--مدیریت اموراداری05431232061/شماره داخلی: 2061/نمابر: 31232061
169پیمان افراسیابحوزه ریاست--ریاست دانشگاه05432232961-2/شماره داخلی: 2002-2003/نمابر: 32226765
170- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--مدیریت امورمالی05431232066/شماره داخلی: 2066/نمابر: 31232066
171- -حوزه ریاست--ریاست مجتمع آموزشی دانشگاه05431232097/شماره داخلی: 2097/نمابر: 31232096
172- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--معاونت اداری ومالی05432226761/شماره داخلی: 2055/نمابر: 31232058
173- -دانشکده آب و خاک--معاونت آموزشی آب وخاک05431232129/شماره داخلی: 2129/نمابر: -
174- -دانشکده آب و خاک--ریاست دانشکده آب و خاک05431232133/شماره داخلی: 2133/نمابر: 31232133
175- -دانشکده ادبیات و علوم انسانی--ریاست دانشکده ادبیات05432235478/شماره داخلی: -/نمابر: 32235478
176- -دانشکده ادبیات و علوم انسانی--معاونت دانشکده ادبیات05432235478/شماره داخلی: -/نمابر: 32235478
177- -دانشکده هنر و معماری--معاونت آموزشی هنر05431232011/شماره داخلی: 2011/نمابر: -