31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
1- -حوزه ریاستنگهبانی(پردیس دو)--05432235480/شماره داخلی: -/نمابر: -
2- -دانشکده فنی و مهندسیآموزش فنی ومهندسی--05431232022/شماره داخلی: 2022/نمابر: -
3- -دانشکده فنی و مهندسیگروه برق--05431232023/شماره داخلی: 2023/نمابر: -
4- -دانشکده فنی و مهندسیگروه مکانیک--05431232024/شماره داخلی: 2024/نمابر: -
5- -دانشکده فنی و مهندسیگروه عمران--05431232025/شماره داخلی: 2025/نمابر: -
6- -دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوتر--05431232026/شماره داخلی: 2026/نمابر: -
7- -دانشکده فنی و مهندسیگروه نقشه برداری--05431232027/شماره داخلی: 2027/نمابر: -
8- -معاونت پژوهش و فناوریکارآفرینی--05431232049/شماره داخلی: 2049/نمابر: -
9- -پژوهشگاه---05431232088/شماره داخلی: 2088/نمابر: 31232088
10- -معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد مخابرات-05431232320/شماره داخلی: 2320/نمابر: -
11- -معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد --05432224516/شماره داخلی: -/نمابر: 32232963
12- -پژوهشگاهپژوهشکده کشاورزی (چاه نیمه)--05432682222/شماره داخلی: -/نمابر: -
13- -پژوهشگاهپژوهشکده دامهای خاص--05431232088/شماره داخلی: 2088/نمابر: 31232088
14- -معاونت فرهنگی و اجتماعیدفتر کانون ها--05432235350/شماره داخلی: 5350/نمابر: -
15- -دانشکده منابع طبیعیآموزش منابع طبیعی--05432226762/شماره داخلی: -/نمابر: -
16- -دانشکده منابع طبیعیگروه شیلات--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
17- -دانشکده منابع طبیعیگروه محیط زیست--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
18- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیآموزش کل مشمولین--05431232039/شماره داخلی: 2039/نمابر: -
19- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیخدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی--05431232035/شماره داخلی: 2035/نمابر: -
20- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدبیرخانه آموزش تحصیلات تکمیلی--05431232033/شماره داخلی: 2033/نمابر: -